See English Version

نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات  به دو روش زیر صورت می پذیرد : 

روش اول :

  • درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس
  • درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس
  • نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)

روش دوم : 

  • امکان نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در نهادهای بین المللی معتبر
  • امکان نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در کنسرسیوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران
  • امکان نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
  • امکان نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID  ایران
  • امکان چاپ مقالات برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبرISI ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس

 

توضیح : نمایه سازی در روش اول رایگان خواهد بود اما در روش دوم هزینه های چاپ مقالات در نشریات و پایگاههای بین المللی از متقاضیان دریافت خواهدشد.